Terminal bez opłat

Nigdy wcześniej terminale płatnicze nie były w tak atrakcyjnej ofercie! „Polska Bezgotówkowa” jest to program dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą otrzymywać zapłatę za swoje usługi i towary w formie bezgotówkowej czyli płatności kartą.
Dzięki temu projektowi, będziesz posiadał terminal i  nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów przez rok.

 

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich.

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

  • Podpisanie z PayTel umowy na akceptacje kart płatniczych.
  • Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy z PayTel przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line;
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu;

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:

  • Dzierżawy terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy z PayTel
  • Opłat z tytułu prowizji od transakcji  do wartości 100.000 PLN na jeden terminal przez rok.
  • Brak minimalnego progu obrotu

Każdy przedsiębiorca w ramach programu może zamówić nawet 3 terminale.

Jeśli chcesz taki terminal, kliknij w ten link.