Jesteś zainteresowany ofertą? Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą i porównamy naszą ofertę.

Wypełnij formularz

Imię i nazwisko

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

zamknij

Systemy zarządzania

W ramach podpisanych umów partnerskich oferujemy sprzedaż i serwis programów branżowych. Ze względu na ich przeznaczenie podzieliliśmy je na następujące kategorię :
handel, gastronomia, hotel, SPA,
Nasi pracownicy dobiorą odpowiednie oprogramowanie w zależności od potrzeb i wymagań klienta.

Oprogramowanie Handlowe

Zastosowanie: małe sklepiki, sklepy, mini markety, markety, super markety, hurtownie, sieci sklepów

KC-Market

Kompleksowe zarządzanie sklepem

Skuteczne działanie na zmieniającym się, konkurencyjnym rynku wymaga odpowiedzi na wiele trudnych pytań. W takich warunkach konieczne staje się wykorzystanie profesjonalnego systemu do zarządzania sklepem. System KC-Market kompleksowo wspiera pracę we wszystkich ważnych obszarach – od obsługi klienta poprzez zarządzanie dostawami i zapasem, aż po analizę danych i rozliczenie księgowe. Program jest czytelny i łatwy w obsłudze. Poprzez automatyzację codziennych czynności, a także dzięki współpracy z urządzeniami sklepowymi zwiększa efektywność pracy, obniża koszty i zmniejsza liczbę pomyłek. Możliwości analityczne oraz narzędzia współpracy z dostawcami pozwalają lepiej zarządzać asortymentem i zapasami. KC-Market może współpracować z modułem centralnym KC-Menadżer tworząc jednolity system zarządzania siecią sklepów.

W skład pakietu KC-Market wchodzą nstępujące programy: KC-Firma, KC-Analizy, KC-Etykiety

KC-Firma

Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki + przelewy, rozrachunki, zaawansowana klasyfikacja towarów. Współpraca z kasami fiskalnymi (off-line), drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, wagami metkującymi, kolektorami danych. Obsługa wielu magazynów. Eksport danych do Word i Excel.

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Obsługa funkcji związanych ze sprzedażą
 • wystawianie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących

 • prowadzenie szybkiej sprzedaży detalicznej

 • wystawianie faktur do paragonów oraz korekt do faktur

 • rejestracja zwrotów detalicznych (reklamacji)

 • drukowanie duplikatów dokumentów sprzedaży i korygujących

 • drukowanie cenników i ofert

Prowadzenie gospodarki magazynowej
 • rejestracja dostaw i wydań towarów (PZ, WZ)

 • rejestracja przesunięć międzymagazynowych (MM+, MM-)

 • rejestracja przychodów i rozchodów wewnętrznych (PW, RW)

 • rejestracja zwrotów do dostawców (ZD)

 • rejestracja przecen (PC+, PC-)

 • drukowania dokumentów magazynowych pojedynczych, zbiorczych oraz zestawień tych dokumentów

 • drukowanie rozdzielników PW, RW, MM+, MM-

 • rejestracja spisów z natury oraz ich rozliczenie i wydruk

 • rejestracja i obsługa zamówień do dostawców

Zarządzanie finansami
 • rejestracja wpłat i wypłat z kasy (dokumenty KP, KW)

 • informacja o stanie gotówki w kasie oraz drukowanie raportów kasowych

 • zarządzanie należnościami i zobowiązaniami

 • drukowanie poleceń przelewu oraz zestawień gotówki

 • drukowanie not odsetkowych oraz wezwań do zapłaty

Wspomaganie pracy księgowości
 • rejestracja faktur zakupu i kosztowych w zdefiniowanym systemie teczek

 • drukowanie rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży

 • szybka informacja o bilansie podatku VAT w bieżącym miesiącu

 • drukowanie rozliczenia zakupów (dostawy fakturowane, dostawy nie fakturowane, towary w drodze)

 • drukowanie zestawień dokumentów sprzedaży wg form płatności

 • możliwość określenia kont rozrachunkowych dla kontrahentów w celu automatycznego dekretowania dokumentów wyeksportowanych do systemu księgowego

Raportowanie zgromadzonych informacji
 • drukowanie raportu ogólnego (magazyn, kasa, rozrachunki, banki, bilans podatku VAT)

 • drukowanie szczegółowego raportu o towarze (kartoteka, obroty razem, zestawienia wszystkich operacji na towarze w zadanym okresie)

 • drukowanie szczegółowego raportu o kontrahencie (kartoteka, zestawienia wszystkich operacji z kontrahentem w zadanym okresie, stan rozrachunków)

 • drukowanie sumarycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w zdefiniowanym przez użytkownika układzie, np. wg okresów, grup towarowych, kontrahentów, dokumentów sprzedaży itp.)

 • drukowanie analitycznego raportu o sprzedaży (sprzedaż w układzie towarowym wg szczegółowo zdefiniowanych kryteriów)

 • drukowanie raportu o brakach towarów wg zdefiniowanych limitów

 • drukowanie zestawień dowolnych obiektów dostępnych w programie (towarów, kontrahentów, dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych itp.). Zestawienia mogą zawierać wszystkie obiekty lub wybrane wg zdefiniowanych kryteriów

 • eksport wszystkich raportów do dalszej obróbki poza programem (w formacie programu MS WORD oraz arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL)

Współpraca z urządzeniami sklepowymi
 • współpraca z kasami fiskalnymi w trybie off-line. Przesyłanie listy towarów do kas oraz odczyt sprzedaży z kas

 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych. Automatyczna identyfikacja towarów w czasie edycji dokumentów magazynowych

 • współpraca z terminalami przenośnymi (inwentaryzatorami)

 • współpraca z wagami metkującymi

Współpraca z innymi programami

Program KC-Firma może współpracować z programami: KC-Serwer, KC-Etykiety, KC-Analizy oraz KC-POS tworząc zaawansowany system zarządzania sklepem. Dane z programu KC-Firma po przygotowaniu w programie KC-Eksport mogą być eksportowane do programów księgowych i automatycznie dekretowane na podstawie zdefiniowanych schematów księgowań. Program KC-Menadżer umożliwia analizę danych z sieci sklepów.

Obsługa wielu magazynów
 • definiowanie dowolnej ilości magazynów

 • funkcje eksportu i importu dokumentów MM, umożliwiające automatyzację przesunięć międzymagazynowych

 • możliwość przenoszenia dokumentów MM pomiędzy oddalonymi komputerami za pomocą dyskietek

Praca w sieci komputerowej
 • możliwość pracy wielu osób na wspólnym magazynie

 • program nie wymaga zakupu systemu sieciowego ani dedykowanego serwera sieciowego

Administrowanie programem oraz danymi
 • definiowanie użytkowników i ich uprawnień (ochrona dostępu za pomocą haseł)

 • zaawansowany system tworzenia kopii bezpieczeństwa (archiwizacje automatyczne)

 • wbudowany mechanizm optymalizacji bazy danych

 • wbudowane mechanizmy kontroli poprawności danych

KC-Analizy

Program dla sklepów detalicznych oraz działów handlowych przeznaczony do współpracy z programem KC-Firma. Generuje raporty rozliczające sklep (towary, opakowania zwrotne, gotówka, sprzedaż i zwroty z kas). Raportuje pracę sklepu (analizy sprzedaży, analizy zapasów, analizy koszyka, analizy pracy kas i kasjerów, rotacje, towary zalegające itp.). Raportowanie na podstawie zaawansowanej klasyfikacji towarów. Eksport danych do Word i Excel. Wersja sieciowa.

Funkcje realizowane przez program KC-Analizy

Rozliczenie księgowe sklepu
 • Raport salda towarów (sekcja obciążenia – wszystkie typy dowodów, sekcja sprzedaży i zwrotów z kas, sumaryczne rozliczenie salda, wycena w cenach zakupu, cenach detalicznych, VAT, marża, konfrontacja dostaw zewnętrznych)

 • Raport salda opakowań (sekcja obciążenia – wszystkie typy dowodów, sekcja sprzedaży i skupu z kas, sumaryczne rozliczenie salda)

 • Raport kasowy sklepu (utargi z kas, sprzedaż opakowań, wpłaty do banku, zw roty detaliczne, skup opakowań, zakupy gotówkowe, niegotówkowe formy sprzedaży)

 • Rejestr sprzedaży wg raportów fiskalnych z kas

 • Rejestr zwrotów detalicznych

 • Zestawienie wpłat i wypłat za opakowanie zwrotne

Analizy sprzedaży
 • Szczegółowy raport o sprzedaży towarów. Sprzedaż w okresie, koszt zakupu, marża (%, kwota), wiele kryteriów oceny wyniku, możliwość wybrania towarów najlepszych lub najgorszych

 • Raport „Towary wiodące w grupach”. Informacja o sprzedaży towarów z poszczególnych grup. Sprzedaż w okresie, koszt zakupu, marża (%, kwota), wiele kryteriów oceny wyniku, możliwość wybrania towarów najlepszych lub najgorszych

 • Raport „Struktura sprzedaży”. Raport pokazuje alokację sprzedaży w takich kategoriach jak dni, tygodnie, miesiące, kwartały, grupy towarowe, kasy. Wynik zawiera sprzedaż, koszt zakupu, marżę oraz odniesienie do całości (struktura). Dostępne wykresy

 • Raport „Rotacja towarów”. Szczegółowa informacja o rotacji poszczególnych towarów (wskaźnik rotacji w dniach lub w razach). Wynik może oceniać kondycję zapasu lub wielkość dostaw. Możliwość wybrania towarów najlepiej lub najgorzej rotujących

 • Raport „Struktura rotacji”. Informacja o rotacji w kategoriach ogólnych (grupy towarowe, stawki VAT, SWW). Możliwość wybrania kategorii najlepiej lub najgorzej rotujących. Dostępne wykresy

Analizy zakupów i zapasów
 • Raport „Struktura zakupów”. Raport pokazuje alokację zakupów w takich kategoriach jak grupy towarowe, dostawcy, stawki VAT, SWW. Wiele kryteriów oceny wyniku. Możliwość wyboru wyników najlepszych lub najgorszych. Dostępne wykresy

 • Raport „Struktura zapasów”. Raport pokazuje alokację zapasów w takich kategoriach jak grupy towarowe, dostawcy, stawki VAT, SWW. Wiele kryteriów oceny wyniku. Możliwość wyboru wyników najlepszych lub najgorszych. Dostępne wykresy

 • Raport „Towary zalegające”. Raport pokazuje towary kupione we wskazanym okresie i będące nadal na stanie. Możliwość określenia kryteriów: grupa towarowa, dostawca, klasyfikacja. Wynik zawiera takie informacje jak: ilość, cena zakupu, data i numer faktury zakupu, dostawca. Doskonale nadaje się do rozliczenia sprzedaży komisowej

 • Raport „Towary nie sprzedane od remanentu”. Raport pokazuje towary pozostające na stanie od ostatniego remanentu

Analizy pracy kas i kasjerów
 • „Raport godzinowy wg kas”. Wyniki pracy kas w układzie godzinowym. Możliwość obserwacji obrotu, ilości koszyków, ilości pozycji towarowych oraz marży procentowo i kwotowo

 • „Raport o kasjerach”. Badanie efektywności pracy kasjerów. Możliwość obserwacji obrotu, ilości koszyków, ilości pozycji towarowych

Zaawansowane analizy koszyka zakupowego (badanie charakterystyki sklepu oraz zachowań klientów, badanie skuteczności promocji itp.)
 • Raport „Analiza koszyka – przegląd”. Podstawowe informacje statystyczne o transakcjach we wskazanym okresie. Ilość koszyków, ilość pozycji, obrót, marża. Udział wyników dnia w stosunku do całego okresu (struktura)

 • Raport „Analiza koszyka – statystyka”. Raport podaje statystyczny opis koszyka na podstawie zaawansowanych zapytań. Możliwe parametry to: zakres dat, godziny, kasy, zakres kwot koszyka, zakres ilości pozycji, zakres kwoty marży, zawartość (wskazany towar, wskazana grupa)

 • Raport „Analiza koszyka – zawartość”. Raport podaje statystyczną zawartość koszyka (rozkład w grupach towarowych) na postawie zaawansowanych zapytań. Możliwe parametry to: zakres dat, godziny, kasy, zakres kwot koszyka, zakres ilości pozycji, zakres kwoty marży, zawartość

KC-Etykiety

Program do drukowania etykiet towarowych. Drukuje cenówki na półkę, kody kreskowe wewnętrzne, wywieszki, plakaty promocyjne, książki kodów kasjera itp. Definiowanie postaci etykiet. Współpraca ze standardowymi drukarkami stronicowymi (nie wymaga stosowania specjalizowanych drukarek etykiet!). Współpracuje z KC-Firma (np. wydruk etykiet wg dokumentów przyjęć oraz przecen). Współpraca z kolektorami danych. Wersja sieciowa.

Funkcje realizowane przez program KC-Etykiety

 • automatyczne drukowanie cenówek na półkę do dokumentów przyjęcia i przeceny

 • automatyczne drukowanie kodów kreskowych dla towarów nie kodowanych przez producenta

 • drukowanie wywieszek towarowych oraz plakatów (promocje, wyprzedaże)

 • drukowanie cenników

 • drukowanie książek kodów kasjera (także z kodami kreskowymi)

Wydruki mogą być tworzone dla dokumentów magazynowych (przyjęcie, przecena), dla grup towarowych, dla ręcznie wskazanych towarów lub dla towarów zarejestrowanych za pomocą inwentaryzatora. Program inteligentnie interpretuje dane, tworząc gotowe serie wydruków zgodnie z potrzebami sklepu. Wbudowane formy wydruków (projekty) mogą być modyfikowane przez użytkownika. Możliwe jest też tworzenie nowych projektów. Wydruki mogą zawierać informacje o towarze, grafikę, kody kreskowe, dostępne są bogate możliwości graficzne systemu Windows.

KC-Menadżer

Zarządzanie siecią sklepów

Przedstawiamy Państwu nowoczesny, unikalny system zarządzania siecią sklepów. Oprogramowanie KC-Menadżer pozwala w prosty sposób ewidencjonować sklepy, gromadzić i analizować dane z sieci sklepów, a także centralnie zarządzać pracą sklepów. Projektując system wzięliśmy pod uwagę szeroki wachlarz potrzeb organizacji zarządzających sklepami własnymi oraz franczyzowymi. Duże możliwości konfigurowania pozwalają dostosować system do konkretnego profilu działania sieci. System centralny KC-Menadżer współpracuje z programami KC-Firma/KC-Market nadzorującymi pracę sklepu.

 • Obsługa sieci sklepów własnych oraz franczyzowych

 • Sprawdzone rozwiązania dla branż FMCG oraz Fashion

 • Praktyczna ewidencja sklepów należących do sieci

 • Dostęp do raportów oraz wykresów zawierających informacje z całej sieci

 • Centralne zarządzanie listą towarów, cenami, promocjami, dostawcami oraz kontraktami zakupowymi

 • Sieciowy system lojalnościowy

 • Centralna lista użytkowników oraz uprawnień

 • Szerokie możliwości konfiguracji systemu


Oprogramowanie Gastronomiczne

Zastosowanie: punkty gastronomiczne, pizzerie, bary, puby, restauracje, kawiarnie, lodziarnie, Kluby, Dyskoteki, Night Kluby, sieci lokali gastronomicznych

System SOGA

Profesjonalny system obsługi punktów gastronomicznych SOGA stanowi niezwykle przydatne narzędzie wspieracjące funkcjonowanie każdej restauracji, baru, kawiarni, etc.

Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak:

 • obsługa rachunków,
 • zarządzanie zamówieniami oraz wystawianie paragonów i faktur,

system pozwala na dokładne monitorowanie sprzedaży i szczegółowe rozliczanie kelnerów.

Przejrzysty i bardzo czytelny układ programu umożliwia niezwykle szybkie opanowanie go przez pracowników – także tych mniej obytych z komputerem. Dzięki bardzo przejrzystej konstrukcji programu, zarządzający systemem może go w dowolny sposób konfigurować, odzwierciedlając rzeczywisty układ stolików czy budując wygodne menu.

Osobnym modułem wchodzącym w skład pakietu dla gastronomii jest moduł magazynowy, który uzupełnia działanie całego systemu o możliwość szczegółowego rozliczania stanów oraz wartości magazynu, budowania receptur oraz ewidencjonowania dokumentów od dostawców.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • obsługa wielu rachunków jednocześnie
 • graficzne odwzorowanie ułożenia stolików
 • wiele rachunków na jednym stoliku
 • przenoszenie rachunków na inny stolik
 • łączenie i dzielenie rachunków
 • przejmowanie rachunków
 • system komentarzy do artykułów
 • wydruk zamówień na drukarkach bonowych (np. w kuchni i w barze)
 • możliwość ustalania priorytetów dla zamówień
 • rabaty do poszczególnych pozycji i do całych rachunków
 • wydruk rachunków próbnych
 • dowolna ilość sal
 • dowolna liczba kelnerów
 • praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci
 • definiowanie grup dla artykułów
 • generowanie raportów
 • współpraca z programem hotelowym
 • współpraca z urządzeniami fiskalnymi
 • wystawianie faktur VAT (również w EURO)
 • wydruk faktur na drukarce zwykłej lub bonowej
 • nadawanie różnych uprawnień użytkownikom
 • automatyczna archiwizacja danych

Najważniejsze funkcje modułu magazynowego:

 • praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci
 • obsługa jednego lub wielu magazynów
 • definiowanie towarów oraz grup towarowych
 • obsługa dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM)
 • definiowanie receptur
 • definiowanie sposobów rozchodowania towarów z magazynu
 • obsługa kolejki FIFO
 • remanent na dowolny dzień
 • generowanie zestawień

Moduł Magazynowy

Pierwszy z szerokiej gamy modułów dodatkowych uzupełniających działanie całego systemu. Rozszerza on moduł podstawowy o szereg funkcjonalności związanych z obsługą zaplecza restauracyjnego. Dzięki niemu otrzymujemy możliwość szczegółowego rozliczania stanów magazynowych oraz wartości magazynu. Ponadto w łatwy i intuicyjny sposób przygotujemy receptury dla potraw, obsłużymy produkcję czy skalkulujemy imprezę. Co ważne – szczególnie dla większych lokali – bez względu na ilość zamawianych stanowisk magazynowych opłata jest tylko za jedno!

Najważniejsze funkcje modułu magazynowego:

 • praca na jednym lub kilku stanowiskach w sieci
 • obsługa jednego lub wielu magazynów
 • definiowanie towarów oraz grup towarowych
 • obsługa dokumentów magazynowych (PZ, WZ, PW, RW, MM)
 • definiowanie receptur
 • definiowanie sposobów rozchodowania towarów z magazynu
 • obsługa kolejki FIFO
 • remanent na dowolny dzień
 • generowanie różnych zestawień

SOGA wersja mobilna

Ciesząca się coraz większą popularnością forma sprzedaży kelnerskiej przy wykorzystaniu tzw. przenośnych bonowników została również uwzględniona w naszym programie. Umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniem mobilnym a jednostka centralną w celu przesłania zamówienia bez konieczności powrotu kelnera z innej sali czy ogródka letniego.


Oprogramowanie Hotelarskie

Zastosowanie: Hotele, Motele, Pensjonaty, Ośrodki wypoczynkowe, sieci noclegowe

System SOHO

Oprogramowanie SOHO powstało przy współpracy z osobami, na co dzień zarządzającymi obiektami hotelowymi i jest ciągle doskonalony zgodnie z ich sugestiami, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką ergonomią i wygodą pracy.
Już na etapie projektowania duży nacisk położony został na intuicyjną i łatwą obsługę, co w połączeniu z bardzo atrakcyjną ceną sprawia, że system SOHO cieszy się bardzo dużą popularnością.

Niewątpliwą zaletą programu jest łatwość jego instalacji i konfiguracji, dzięki czemu duża część hotelarzy decyduje się na samodzielną instalację, co dodatkowo obniża koszt wprowadzenia nowego systemu. Załączony do programu obszerny podręcznik powoduje, że rozpoczęcie pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom komputera.

Bogata funkcjonalność i przyjazny interfejs powodują, że system SOHO sprawdza się w każdej sytuacji. Istotną cechą jest to, że system nie wymaga stałej opieki serwisowej, co czyni go produktem niemal dla każdego.
System SOHO zaprojektowany został do pracy na jednym lub kilku stanowiskach z uwzględnieniem autoryzacji oraz uprawnień poszczególnych użytkowników.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • obsługa rezerwacji
 • overbooking
 • obsługa pobytów indywidualnych oraz grupowych
 • graficzna prezentacja obłożenia obiektu
 • wydruk grafika obłożenia
 • prowadzenie książki meldunkowej gości
 • prowadzenie rachunków gości hotelowych
 • wydruk raportu z pobytu
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
 • planowanie wyżywienia dla gości oraz raport dla kuchni
 • rozliczanie opłaty klimatycznej
 • kontrola należności i zobowiązań
 • wystawianie faktur VAT (również w EURO)
 • korekty faktur VAT
 • wystawianie faktur zaliczkowych i PRO-FORMA

Dodatkowe moduły:

 • Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowanie SOHO o obsługę zamków elektronicznych.
 • Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalność wersji podstawowej oprogramowania o możliwość eksportu danych z programu SOHO do programu księgowego.
 • Dodatkowy moduł rozszerzający funkcjinalność wersji podstawowej oprogramowania SOHO o możliwość współpracy z centralą telefoniczną.
  Obsługiwane są najbardziej popularne dostępne aktualnie na rynku centrale takie jak np. Slican, Platan.
 • Dodatkowy moduł programu hotelowego SOHO rozszerzający funkcjonalność o możliwość tzw. rezerwacji obiektów. Wersja podstawowa zawiera w sobie możliwość rezerwacji do 3 obiektów. Moduł rezerwacji obiektów przeznaczony jest dla firm wymagających wprowadzenia do systemu większej liczby obiektów dodatkowych.

Oprogramowanie SPA

Zastosowanie: Salony kosmetyczne, Salony odnowy biologicznej, Salony fryzjerskie, obiekty SPA

System SOSPA

SOSPA – nowoczesny system przeznaczony do obsługi salonów SPA  oraz innych obiektach branży kosmetycznej i odnowy biologicznej należących do segmentu małych i średnich. Został stworzony z myślą o tych, którzy poszukują przyjaznego, a jednocześnie niezwykle sprawnego narzędzia do zarządzania obiektem SPA. Jego wszechstronność pozwala na zastosowanie w obiektach o różnym charakterze, począwszy od małych dysponujących jedynie kilkoma stanowiskami , a skończywszy na dużych obiektach składających się z wielu   basenów , saun , sal zabiegowych . Bogactwo funkcji programu pozwala nie tylko na sprawną obsługę recepcji SPA , ale również na efektywne zarządzanie personelem.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • obsługa rezerwacji
 • obsługa zabiegów indywidualnych
 • graficzna prezentacja obłożenia obiektu
 • wydruk grafika obłożenia gabinetów
 • harmonogramu pracy personelu SPA
 • prowadzenie rachunków gości klientów SPA
 • wydruk raportu z planowanych zabiegów – karta zabiegowa klienta
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
 • kontrola należności i zobowiązań
 • wystawianie faktur VAT (również w EURO)
 • współpraca z urządzeniami fiskalnymi
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • tworzenie receptur zużycia kosmetyków do zabiegów
 • optymalizacja wykorzystania gabinetów i stanowisk zabiegowych